teambuilding

TEAM BUILDING 2020 – WE’RE FAMILY

Một chiều thu tháng 11, gác lại công việc, những lo toan cuộc sống, gần 200 thành viên AF HANOI đến từ tất cả các phòng ban trong toàn viện đã sát cánh bên nhau trong sự kiện Team Building 2020 – WE’RE FAMILY diễn…