tuan le vang

Chuyện hiếm muộn và hành trình hạnh phúc

Vợ chồng Thùng Văn Hạnh và Lò Thị Thêu ở bản Nà Hỳ 2 (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) là một trường hợp như thế. Như nhiều thanh niên trong bản, họ đã kết hôn rất sớm. Nhưng cuộc hôn nhân đã trải qua…

Thông báo chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm Mầm Hạnh Phúc 2023”

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “TUẦN LỄ VÀNG – ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC 2023” tuanlevang.afhanoi.com “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc” là một trong nhiều hỗ trợ cộng đồng hiếm muộn được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai bên…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 20 Ca sử dụng dịch vụ kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 20 CA SỬ DỤNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023”…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 50 ca thụ tinh nhân tạo – Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 50 CA THỤ TINH NHÂN TẠO – BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG (IUI) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA VI PHẪU TINH HOÀN TÌM TINH TRÙNG MICROTESE Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023” được tổ chức với…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 10 ca phẫu thuật nội soi thăm dò buồng tử cung (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA PHẪU THUẬT NỘI SOI THĂM DO BUỒNG TỬ CUNG Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023” được tổ chức…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 20 ca miễn phí sàng lọc phôi cho các trường hợp mang gen bệnh lý di truyền (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ SÀNG LỌC PHÔI CHO 20 CA MANG GEN BỆNH LÝ DI TRUYỀN (KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG PHÔI) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng –…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 20 ca nuôi cấy, theo dõi phôi bằng hệ thống tự động – Timelapse (Tối đa 16 phôi) (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 20 CA NUÔI CẤY, THEO DÕI PHÔI BẰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG – TIMELAPSE (TỐI ĐA 16 PHÔI) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023  Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm…