tuvantructuyen

THÔNG BÁO LỊCH LIVESTREAM DỰ KIẾN (05/07/2021 – 11/07/2021)

Năm 2021, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên khắp cả nước. Vì vậy, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức triển khai các chương trình LIVESTREAM nhằm giải đáp các thắc mắc cũng như cung cấp các thông…