Ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” quận Hoàng Mai năm 2020

29/10/2020

Cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các đơn vị và tổ chức kinh tế, các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng tích cực, góp phần tăng thêm nguồn lực xã hội hoá trợ giúp người nghèo cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

quynn1

Đại diện Quận Hoàng Mai phát biểu

Sáng ngày 19/10, Tại Hội nghị Phát động Tháng cao điểm “Quỹ Vì người nghèo” và Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, đại diện Quận Hoàng Mai đã biểu dương đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Quận trong các phong trào “Vì người nghèo” và phát động ủng hộ quỹ năm 2020 của Quận.

quynn2

Phó Giám đốc Bệnh viện trao số tiền ủng hỗ Quỹ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân – Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hoàng Mai năm 2020, Phó Giám đốc Điều hành Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội – Ông Nguyễn Văn Cường đã thay mặt Bệnh viện Ủng hộ 10.000.000đ vào quỹ. Đây là một trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa của Công đoàn Bệnh viện nhằm chung tay góp sức cùng Quận Hoàng Mai trong các phòng trào hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, … trên địa bàn Quận.

TIN TỨC KHÁC