Hỏi đápxxx
Câu hỏi 1 M
Câu hỏi 2 M
Câu hỏi 3 M
Câu hỏi 4 M
Bao lâu thì biết có thai hay không? ()
TRẢ LỜI:

Thường 6-12 ngày sau thủ thuật. Hoặc chậm kinh mà thử bằng que thử thai nhanh.

CÂU HỎI KHÁC