Hỏi đáp
Có thể làm IUI sau thắt ống dẫn trứng triệt sản hay không? ()
TRẢ LỜI:

Không được- vì mục đích của thắt ống dẫn trứng triệt sản để trứng và tinh trùng không gặp nhau. Người phụ nữ này muốn có thai phải phẫu thuật nối thông lại ống dẫn trứng- ở bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hoặc làm IVF.

 

CÂU HỎI KHÁC