Hỏi đápxxx
Câu hỏi 1 M
Câu hỏi 2 M
Câu hỏi 3 M
Câu hỏi 4 M
Có thể làm IUI tại nhà được không? ()
TRẢ LỜI:

Không – vì điều kiện vệ sinh không đảm bảo, khi làm IUI tinh trùng phải lọc rửa để loại trừ nguy cơ nhiễm khuẩn và loại bỏ tinh tương. Nhưng bơm tinh trùng vào âm đạo thì có thể làm tại nhà được, nhưng tỷ lệ thành công không cao hơn giao hợp.

CÂU HỎI KHÁC