Hỏi đápxxx
Câu hỏi 1 M
Câu hỏi 2 M
Câu hỏi 3 M
Câu hỏi 4 M
Có thể phải dùng thuốc giảm đau trước và sau thủ thuật không? ()
TRẢ LỜI:

Phần lớn là không; nếu thương tổn cổ tử cung, sử ibuprofen and naproxen (NSAIDS).

CÂU HỎI KHÁC