Hỏi đápxxx
Câu hỏi 1 M
Câu hỏi 2 M
Câu hỏi 3 M
Câu hỏi 4 M
Giá cho 1 chu kỳ IUI là bao nhiêu ? ()
TRẢ LỜI:

Trên thế giới 500-800 $/ có nơi $ 5,000 – $6,000 trọn gói cho 1 chu kỳ.

CÂU HỎI KHÁC