Giá cho 1 chu kỳ IUI là bao nhiêu ?

16/03/2016

Trên thế giới 500-800 $/ có nơi $ 5,000 - $6,000 trọn gói cho 1 chu kỳ.

Chia sẻ: 

HỎI ĐÁP MỚI NHẤT

ĐẶT LỊCH KHÁM