Kich thước cúa nang noãn bao nhiêu thì tiêm thuốc phóng noãn?

16/03/2016

Nếu chu kỳ dùng clomid thì kích thước 20-24mmm/ chu kỳ sử dụng FSH, LH có thể 16-18mmm. Nhưng tốt nhất là nang trứng có kích thước tối thiểu 18mmm.

Chia sẻ: 

HỎI ĐÁP MỚI NHẤT

ĐẶT LỊCH KHÁM