Hỏi đápxxx
Câu hỏi 1 M
Câu hỏi 2 M
Câu hỏi 3 M
Câu hỏi 4 M
Ở thời điểm tiêm thuốc rụng trứng nồng độ estradiol (E2) là bao nhiêu? ()
TRẢ LỜI:

Nồng độ E2 từ 200-600pg/ml cho 1 nang trứng có kích thước ≥ 18mm. Có thể là 150, nhưng chất lượng không tốt lắm.

CÂU HỎI KHÁC