Sau IUI bao lâu thì đi bơi được?

16/03/2016

Âm đạo thông thường không mở, trừ khi dùng tay tách ra, nhưng sau 48h đi bơi thì tốt hơn.

Chia sẻ: 

HỎI ĐÁP MỚI NHẤT

ĐẶT LỊCH KHÁM