Hỏi đápxxx
Câu hỏi 1 M
Câu hỏi 2 M
Câu hỏi 3 M
Câu hỏi 4 M
Tinh trùng được lấy ở đâu và bao lâu trước khi làm IUI? ()
TRẢ LỜI:

Tinh dịch được lấy tại phòng tinh chất. Thông thường, mẫu được lấy bằng cách xuất tinh vào lọ vô khuẩn hoặc bao cao su chuyên dụng. Thời gian phụ thuộc vào kỹ thuật lọc rửa của phòng labo nam học- khoảng từ 30 đến 60 phút.

CÂU HỎI KHÁC