Hỏi đápxxx
Câu hỏi 1 M
Câu hỏi 2 M
Câu hỏi 3 M
Câu hỏi 4 M
Tinh trùng với số lượng bao nhiêu để làm IUI ()
TRẢ LỜI:

Tỷ lệ có thai thấp khi số lượng tinh trùng sau lọc dưới 5 triệu, nếu số lượng trên 10 triệu cho tỷ lệ thành công cao, nếu 20 – 30 triệu thì tỷ lệ thành công rất cao.

CÂU HỎI KHÁC