Trong chu kỳ IUI theo dõi những gì?

16/03/2016

Thử máu, siêu âm nang noãn vào ngày thứ 9- 11- 13 chu kỳ kinh và làm xét nghiệm E2 vào ngày tiêm thuốc phóng noãn để đánh giá chất lượng nang noãn giúp tiên lượng thành công.

Chia sẻ: 

HỎI ĐÁP MỚI NHẤT

ĐẶT LỊCH KHÁM