Tỷ lệ thành công của IUI?

04/03/2016

Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào chất lượng tinh trùng và noãn. Nếu tinh trung đảm bảo chất lượng, chu kỳ tự nhiên (không sử dụng thuốc kích thích nang noãn - theo các tácgiả trên thế giới) tỷ lệ thành công chỉ 6%. Nếu sử dụng thuốc kích thích nang noãn (để có nhiều nang trong 1 chu kỳ), tỷ lệ thành công có thể đạt 26%. Có ngày chúng tôi thực hiện 4 trường hợp thì 3 có thai. Nhìn chung, tỷ lệ thành công IUI cho 1 chu kỳ là 15 - 20%. Tỷ lệ đa thai 23 - 30%. Chúng tôi cũng gặp tương tự - có trường hợp 4 thai, sau đó tiêu tự nhiên 1 thai, còn 03 thai 2 gái 01 trai.

Chia sẻ: 

HỎI ĐÁP MỚI NHẤT

ĐẶT LỊCH KHÁM