Kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh Nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2023)

13/10/2023

Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13.10.2023

Giới công thương là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Công thương cứu quốc đoàn – tổ chức của giới doanh nhân là một thành viên của hệ thống chính trị của đất nước” những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị đến ngày nay.Vượt qua những thách thức sau đại dịch covid, đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế Toàn cầu. Các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực, khẳng định năng lực – trí tuệ – bản lĩnh trong việc phát triển bền vững thịnh vượng doanh nghiệp, đưa nền kinh tế nhanh chóng phục hồi.

Nhân kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trân trọng gửi lời chúc tới Quý Doanh nhân có sức khỏe tốt, trí tuệ và luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, đóng góp nhiều hơn nữa cho lợi ích của từng doanh nghiệp, của cộng đồng và sự giàu mạnh, văn minh của đất nước.


Chia sẻ: 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐẶT LỊCH KHÁM