Album Ảnh: Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023 – Phụ nữ là để yêu thương