Album Ảnh: Lễ cắt băng khánh thành, trao tặng Nhà Tình Nghĩa cho Gia đình chính sách tại Thái Bình