Tuần lễ Vàng 2017 – Kết nối yêu thương, Ươm mầm hạnh phúc!