Khổng Hoàng Bảo Anh – Khổng Hoàng Bảo An (Sinh ngày 07/06/2017)

01/11/2021

Bố: Khổng Thái Dương
Mẹ: Hoàng Thị Thùy
Bé: Khổng Hoàng Bảo Anh – Khổng Hoàng Bảo An
Sinh ngày: 07/06/2017
Chuyển phôi ngày: 07/10/2016

Hạnh phúc của Bố Mẹ là hai Con yêu.

TIN TỨC KHÁC