Lù Hải Đăng (Sinh ngày 18/04/2021)

01/11/2021

Bố: Lù Văn Hồng

Mẹ: Lành Thị Lan

Con: Lù Hải Đăng ( Bún)

Sinh ngày: 18/04/2021

Chuyển phôi ngày: 29/10/2020

Con sinh 27w1d sinh ngày 18_4_2021. Nhà con ở thành phố Sơn La ba mẹ con đều dân tộc thái ạ.

TIN TỨC KHÁC