Mai Thị Linh Nhi (Sinh ngày 6/11/2019)

25/10/2021

Bố: Mai Văn Dũng
Mẹ: Lê Thị Ngọc Anh
Con: Mai Thị Linh Nhi
Sinh ngày: 6/11/2019
Chuyển phôi ngày: 1/7/2018

Một lời cảm ơn không sao nói hết công lao của các y bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà nội!

 

TIN TỨC KHÁC