Nguyễn Hà Tùng Lâm – Nguyễn Hà Hải Phong (Cùng sinh ngày 17/10/2020)

23/11/2021

Bố: Nguyễn Hà Tùng
Mẹ: Hà Thị Nhung
Con: Nguyễn Hà Tùng Lâm – Nguyễn Hà Hải Phong
Ngày chuyển phôi: 08/04/2020

Sinh ngày: 17/10/2020

 

TIN TỨC KHÁC