Vân Vân

11/05/2017

Hành trình tìm con 13 năm của mình. Cảm ơn các bác sĩ ở Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã cho tôi cảm giác hạnh phúc và tình mẫu tử.

04-03-2017

Tóc Vân Vân - Hành trình tìm con 13 năm của mình. Cám ơn bác sĩ SƠN. Chị Hiền Lê và cám ơn bệnh viện đã cho tôi cảm giác hạnh phúc và tình mẫu tử

TIN TỨC KHÁC