Hội thi điều dưỡng

Hội thi Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên 2022

Chiều ngày 16/10, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tổ chức “Hội thi Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên 2022”. Hội thi là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào thi đua học…