Ngày chuyên viên phôi học

NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG TẠO NÊN SỰ SỐNG TRONG PHÒNG LAB – Chúc mừng ngày Chuyên viên phôi học Thế giới 25/07/2022

Trong cả quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Labo Hỗ trợ sinh sản đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi cấy và theo dõi phôi, là nơi tạo nên các mầm sống cho các gia đình hiếm muộn. Do đó,…