Ngày chuyên viên phôi học

CHÚC MỪNG NGÀY CHUYÊN VIÊN PHÔI HỌC THẾ GIỚI 25/7/2023 – CẢM ƠN NHỮNG THIÊN THẦN THẮP SÁNG HI VỌNG CHO CÁC GIA ĐÌNH HIẾM MUỘN

Đối với mỗi đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Labo chính là “trái tim” – nơi tạo nên những mầm sống nhỏ xinh đầy hạnh phúc. Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, để đưa em bé phôi đến với mỗi gia…

NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG TẠO NÊN SỰ SỐNG TRONG PHÒNG LAB – Chúc mừng ngày Chuyên viên phôi học Thế giới 25/07/2022

Trong cả quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Labo Hỗ trợ sinh sản đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi cấy và theo dõi phôi, là nơi tạo nên các mầm sống cho các gia đình hiếm muộn. Do đó,…