Ngày doanh nhân

Kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2022)

“Cho tới ngày hôm nay, bức thư của Hồ Chủ tịch gửi giới Công thương Việt Nam vào ngày 13/10/1945 vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định…