Vợ chồng nữ bác sĩ hiếm muộn U70 hạnh phúc chăm hai con gái sinh đôi - Ảnh 5.
Vợ chồng nữ bác sĩ hiếm muộn U70 hạnh phúc chăm hai con gái sinh đôi - Ảnh 6.
Vợ chồng nữ bác sĩ hiếm muộn U70 hạnh phúc chăm hai con gái sinh đôi - Ảnh 7.
Vợ chồng nữ bác sĩ hiếm muộn U70 hạnh phúc chăm hai con gái sinh đôi - Ảnh 8.
Vợ chồng nữ bác sĩ hiếm muộn U70 hạnh phúc chăm hai con gái sinh đôi - Ảnh 9.
Vợ chồng nữ bác sĩ hiếm muộn U70 hạnh phúc chăm hai con gái sinh đôi - Ảnh 10.
Vợ chồng nữ bác sĩ hiếm muộn U70 hạnh phúc chăm hai con gái sinh đôi - Ảnh 11.
Vợ chồng nữ bác sĩ hiếm muộn U70 hạnh phúc chăm hai con gái sinh đôi - Ảnh 12.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Hạnh (sinh năm 1977) ở Yên Bái cùng chồng hạnh phúc bên con gái 11 tháng tuổi sau 23 năm điều trị hiếm muộn