Chu Khang An

01/01/2019

Họ tên bố: Chu Quang Phổ.
Họ tên mẹ: Lê Thị Luyến.
Họ tên con: Chu Khang An.
Ngày cp: 06.02.2018
Ngày con sinh: 05.10.2018
Địa chỉ. Số 234 Phạm Văn Đồng. Hà Nội
Lời tri ân: Nhờ có bệnh viện mà cuộc sống của cả gia đình mình thay đổi tích cực. Cám ơn các bác sỹ rất nhiều. Bé Dừa nhà mình đã được 2m23d.

49001778_513717759115913_6162540258803056640_n

49323195_301213087174351_7234244949749792768_n

TIN TỨC KHÁC