Đoàn Ngọc Bảo Hân – Đoàn Anh Đại (Cùng sinh ngày 27/6/2021)

15/11/2021

Họ tên Bố: Đoàn Thành ChungHọ tên Mẹ: Lã Thị Thu ThuỷHọ tên bé gái (chị): Đoàn Ngọc Bảo HânHọ tên bé trai (em) : Đoàn Anh ĐạiChuyển phôi ngày 12/11/2020Sinh ngày 27/6/2021

 

TIN TỨC KHÁC