Nguyễn Hoàng Nguyên – Nguyễn Hoàng Bách (Cùng sinh ngày 11/07/2018)

23/11/2021

Bố: Nguyễn Hoàng Long

Mẹ: Phạm Thị Hà

Con: Nguyễn Hoàng Nguyên – Nguyễn Hoàng Bách

Ngày chuyển phôi: 18/11/2017

Ngày sinh: 11/07/2018

Bệnh viện là ngôi nhà thứ 2 của chúng con!

TIN TỨC KHÁC