Nguyễn Thị Phương Anh

10/12/2016

Em làm IVF Bệnh viện năm 2015, giờ cháu được 9 tháng, rất trộm vía khỏe mạnh và thông minh. Cảm ơn các Bác sỹ Bệnh viện rất nhiều! (08.12.2016)

111

TIN TỨC KHÁC