Phương Lê

11/05/2017

Hành trình gần 3 năm của gia đình em đây ạ. Cảm ơn đội ngũ bác sỹ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội rất nhiều.

05-05-2017

Phương Lê - Hành trình gần 3 năm của gia đình em đây ạ. Cảm ơn đội ngũ bác sỹ rất nhiều.

TIN TỨC KHÁC