Trần Uyên Nhi (Sinh ngày 25/05/2015)

04/10/2021

Bố: Trần Thành Công
Mẹ: Lưu Thị Hương
Bé: Trần Uyên Nhi
Sinh ngày: 25/05/2015
Chuyển phôi ngày: 2014
———-

Gia đình em xin cảm ơn tất cả các bác sĩ ở bệnh viện đã cho chúng em một cô công chúa rất dễ thương.

TIN TỨC KHÁC