Hoàng Thi Hoài An – Hoàng An Khang (Cùng sinh ngày 9/4/2019)

04/10/2021

Bố: Hoàng Trọng Thái
Mẹ: Phùng Thi Anh
Con: Hoàng Thi Hoài An – Hoàng An Khang
Sinh ngày: 9/4/2019
Chuyển phôi ngày: 13/8/2018
———

Cảm ơn bệnh viện đã cho gia đình món quà vô giá!

 

TIN TỨC KHÁC