Lại Tú Anh (Sinh ngày 23/11/2020)

23/11/2021

Bố: Lại Thanh Tú

Mẹ: Nguyễn Thị Sim

Con: Lại Tú Anh

Chuyển phôi: 2020

Sinh ngày: 23/11/2020

Gia đình con cảm ơn Bệnh viện ạ!

TIN TỨC KHÁC