Lê Tuấn Khôi Nguyên – Lê Tuấn Nguyên Khôi (Cùng sinh ngày 24/10/2018)

08/11/2021

Bố:  Lê Tuấn Nam
Mẹ: Phùng Thị Bích Hồng
Bé: Lê Tuấn Khôi Nguyên – Lê Tuấn Nguyên Khôi
Sinh ngày: 24/10/2018
Chuyển phôi ngày: 20/1/2018

Gia đình con cảm ơn Bệnh viện nhiều lắm ạ!

TIN TỨC KHÁC