Nguyễn Phương Thảo (Sinh ngày 7/9/2019)

30/08/2021

Bố: Nguyễn Văn Nam
Mẹ: Nguyễn Thị Thắm
Con: Nguyễn Phương Thảo
Sinh ngày: 7/9/2019
Chuyển phôi: 2018
———

Con là thành quả chuyển phôi ngày 18/1/2018, con tên Phương Thảo vì khi đó mẹ con phải đi rất nhiều nơi tìm con.
Đặt tên con là Thảo – mong sau này con biết bố mẹ vất vả thế nào, mong con hiếu thảo
Yêu Con cô gái của bố mẹ

TIN TỨC KHÁC