Thu Hiền Nguyễn

10/12/2016

Đây là hai thiên thần nhà mình đã làm IUI thành công tại Bệnh viện. Cảm ơn Bác sỹ Hiền rất mát tay! (09.12.2016)

Hien Nguyen

TIN TỨC KHÁC