Trần Gia Hân -Trần Trâm Anh -Trần Bảo Khang (Cùng sinh ngày 14/04/2019)

10/07/2021

Bố: Trần Hoàng Điệp
Mẹ: Phạm Thị Dịu

Con: Trần Gia Hân -Trần Trâm Anh -Trần Bảo Khang (14/04/2019)
Thời gian thực hiện HTSS: 24/08/2018
—————-


Các con là niềm tự hào của bố mẹ, yêu các con nhiều lắm.

TIN TỨC KHÁC