Vũ Ngọc Bảo Châu (Sinh ngày 25/06/2021)

01/11/2021

Bố: Vũ Công Cảnh

Mẹ: Trần thị Hồng Ngân

Con: Vũ Ngọc Bảo Châu

Sinh ngày: 25/6/2021

Chuyển phôi ngày: 26/10/2020

Gia đình con cảm ơn Bệnh viện ạ!

TIN TỨC KHÁC