sàng lọc bệnh lý di truyền

[TUẦN LỄ VÀNG 2022] – Miễn phí 20 ca sàng lọc phôi mang gen bệnh lý hiếm (không giới số lượng phôi) (29/04 – 29/05/2022)

THÔNG BÁO [Tuần lễ Vàng 2022] – MIỄN PHÍ SÀNG LỌC PHÔI CHO 20 CA MANG GEN BỆNH LÝ DI TRUYỀN NHƯ: THẬN ĐA NANG, TĂNG SẢN TUYẾN THƯỢNG THẬN BẨM SINH, THALASSEMIA, HEMOPHILIA, TEO CƠ TỦY… VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ HIẾM KHÁC (KHÔNG…